Certifikáty


Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o oceňování nemovitostí
Výpis z živnostenského rejstříku
Rozhodnutí o jmenování znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí.
Ing. Tomáš Kovařík - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Všechna práva vyhrazena ©