Oceňování nemovitostí

Oceňování všech druhů nemovitostí

Způsoby ocenění nemovitosti

  1. Ocenění nemovitosti podle cenového předpisu (zákon č.151/1997 Sb. "O Oceňování majetku" a související prováděcí vyhlášky) Většinou se používá při převodu nemovitosti ze stávajícího na nového vlastníka (koupě, prodej, darování), slouží jako podklad pro výpočet daně (stanoví finanční úřad).
  2. Ocenění nemovitosti tržní cenou
    Většinou se používá pro účely dědického řízení (převod nemovitostí nabytých dědictvím), majetkového vypořádání manželů při rozvodovém řízení, exekučního řízení, majetko-právního vypořádání, soudního a mimosoudního vypořádání majetku.

Podklady pro ocenění

Užitečné informace

Ing. Tomáš Kovařík - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Všechna práva vyhrazena ©