Podklady pro ocenění

Výše uvedené podklady jsou nutné pro vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat se znalcem. Pokud Vám budou některé doklady chybět, je možné tyto zajistit, popřípadě se na jejich opatření domluvit při návštěvě nemovitosti znalcem.

Ing. Tomáš Kovařík - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Všechna práva vyhrazena ©